Saturday, 1 February 2014

know-how

Jeżeli coś wymaga specjalistycznego know-how, trudno to skopiować, a wówczas konkurencja na rynku jest niewielka i można dobrze na tym zarabiać. Naprawdę nie dziwi dlaczego Chiny stają się potężną gospodarką, bo nie każdy może sobie pozwolić na produkcję samolotów czy superkomputerów. Polska nadal nie ma zaawansowanego towaru lub usługi, dla której nie ma konkurencji. Ileż można chwalić się świetną kiełbasą, jabłkami czy innymi mało przetworzonymi produktami. Specjalistyczne know-how można przełożyć także na mniejszy kaliber. Zakładając firmę opartą na prostym modelu łatwym do skopiowania możemy tylko zacząć odliczać godziny kiedy pojawi się silny rywal, a może wystarczy spojrzeć za rogiem, bo pewnie tam nasza konkurencja już jest. Nie pozostaje zatem nic innego jak zacząć wgryzać się w zaawansowane technologie i posiąść właściwe know, a potem wymyślić how.