Friday, 18 May 2012

Paris - poszukiwanie prawdziwej Statuy Wolności (vol. 2)

Duży wpływ na wygląda Paryża miały 3 osoby: Henryk IV, Napoleon i pan Haussmann. Ten ostatni miał ciekawe koncepcje. Podobnież ustalił, aby kamienice w Paryżu nie były wyższe niż Luwr :)

No comments:

Post a Comment